Menonakifkan Hotspot Modem Huawei E8372

Cara menonaktifkan modem Huawei e8372 4G ini diperlukan apabila anda tidak ingin bandwitch internet anda dibagi dengan perangkat lain, sehingga lebih aman. Dan juga untuk mengurangi panas berlebih pada modem anda apabila wifi tetap dalam kondisi menyala dan tidak diapakai.

Tahapan Mematikan Hotspot Modem Huawei E8372

 1. Ke homepage ketik 192.168.8.1 
 2. Pilih tab Settings
 3. Login :
  • Username : admin
  • Password : admin
 4. Pada tab kiri pilih WLANWLAN Basic Settings
 5. Lalu pada WLAN Module pilih Disable
 6. Klik Apply
 7. Selesai

Tinggalkan komentar